Wilhelminastrjitte te Metslawier

De postcode 9123JM hoort bij Wilhelminastrjitte te Metslawier.
Metslawier ligt in de gemeente Dongeradeel (provincie Friesland) en heeft het kengetal 0519.
De leeftijden in Dongeradeel zijn als volgt onderverdeeld:
Leeftijd Aantal man Aantal vrouw
Totaal leeftijden 12003 (50.05%) 11980 (49.95%)
Jonger dan 5 jaar 632 (48.84%) 662 (51.16%)
5 tot 10 jaar 716 (48.51%) 760 (51.49%)
10 tot 15 jaar 792 (50.38%) 780 (49.62%)
15 tot 20 jaar 756 (52.39%) 687 (47.61%)
20 tot 25 jaar 755 (55.35%) 609 (44.65%)
25 tot 30 jaar 638 (51.41%) 603 (48.59%)
30 tot 35 jaar 641 (51.65%) 600 (48.35%)
35 tot 40 jaar 645 (51.48%) 608 (48.52%)
40 tot 45 jaar 816 (51.61%) 765 (48.39%)
45 tot 50 jaar 883 (49.94%) 885 (50.06%)
50 tot 55 jaar 917 (51.81%) 853 (48.19%)
55 tot 60 jaar 823 (50.15%) 818 (49.85%)
60 tot 65 jaar 771 (51.50%) 726 (48.50%)
65 tot 70 jaar 760 (50.67%) 740 (49.33%)
70 tot 75 jaar 558 (47.13%) 626 (52.87%)
75 tot 80 jaar 454 (46.95%) 513 (53.05%)
80 tot 85 jaar 265 (41.15%) 379 (58.85%)
85 tot 90 jaar 130 (34.76%) 244 (65.24%)
90 tot 95 jaar 45 (31.47%) 98 (68.53%)
95 jaar of ouder 6 (20.00%) 24 (80.00%)
Laden...

Bedrijven op de postcode 9123JM

KvK Nummer Bedrijfsnaam Status
50633066 A. Schaap Schilders Actief
55121845 Corina Deze hoofdvestiging is uitgeschreven uit het Handelsregister